HOME ประวัติหน่วย ภารกิจ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด ติดต่อ  

พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26

 

หน่วยงานภายใน

  กองกำลังพล
  กองข่าว
  กองยุทธการ
  กองส่งกำลังบำรุง
  กองกิจการพลเรือน
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองทัพบก...... เพื่อชาติ ..... ศาสน์...... กษัตริย์...... และประชาชน

 
 

   
 

        พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร. เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฎิบัติภารกิจ เมื่อว้นที่ 14 ก.ย.58 เวลา 1030

 

      เมื่อเวลา 1100 พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนธารทองพิทยาคม ณ หอประชุม ร.ร.ธารทองพิทยาคม มี นศท. เข้ารับการฝึก จำนวน 358 นายจาก 10 สถานศึกษาวิชาทหาร

 
 

   

อาร์ม  มณฑลทหารบกที่ 26
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     เมื่อวันที่ 15 ก.ย.58 พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่าย คนไทยหัวใจเดียวกัน ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าอบรม

 

 

พล.ต.เดชอุดม  นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร.นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom เมื่อ16 ส.ค.58

 
     
 

เมื่อ 22 พ.ค. 58 พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร. เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2558

  เมื่อ 25 พ.ค. 58 พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร./ผบ.กกล.รส.จว.บ.ร. เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม  
     
  พิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  
     
  ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอัคคีภัย  

ตรวจสอบและช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัย

 

 

 
     
 

            นางอัญชลี นิชรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้าน จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะ.เดินทางไปให้ความช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ .....

  พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.จทบ.บ.ร.เปิดโครงการ พัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย โดย จทบ.บ.ร. ร่วมกับ อบต.สวายจีก ......